LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for ECN-L Archives


ECN-L Archives

ECN-L Archives


ECN-L@LISTSERV.UNL.EDU


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

ECN-L Home

ECN-L Home

ECN-L  July 2020, Week 3

ECN-L July 2020, Week 3

Subject:

Fw: Zootaxa: Petition

From:

Michael Wilson <[log in to unmask]>

Reply-To:

Michael Wilson <[log in to unmask]>

Date:

Sun, 19 Jul 2020 12:16:06 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (37 lines)

I am sure some have already seen this from other sources


Mike Wilson

Nat Museum Wales________________________________

Sent: 19 July 2020 03:21

Subject: Zootaxa: Petition

Dear Colleagues,

Please consider signing this online petition against the recent exclusion of the journal from the Journal Citation Report. Please share the link with your friends, colleagues and students interested in taxonomy.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.gopetition.com_petitions_zootaxa-2Dsuppressed-2Dfrom-2D2019-2Djcr-2Ddata-2D2020-2Drelease.html&d=DwIFAw&c=Cu5g146wZdoqVuKpTNsYHeFX_rg6kWhlkLF8Eft-wwo&r=-lUMCZ4RK28H4qvcd3vmEBuyVJHHG0OpDzFenR9wX-A&m=HsNzilKhCDv6AEkzopwPlksKMD8vnG2OY08ym0DVYIM&s=aJdYSBE0MyZOz7Ez8yPJOsnLEerYqo79N-NBsYKFDMk&e= 

Thank you, with best regards,

?

YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn yn cyfathrebu ‚ chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neuír ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.
Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei 
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileuír neges. Safbwyntiau personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon.

DISCLAIMER
We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether thatís English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.
E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself that the message, and all attachments, are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or damage that might arise from opening the message or any attachments. This message and any files transmitted with it may contain confidential information intended only for the recipient. If you receive the message by mistake please inform us and delete it. The views expressed in this message are the personal views of the author and may not necessarily represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors, corruption or omissions that might arise in transmission of this message.

--
 Scanned by FuseMail.

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

December 2021, Week 1
November 2021, Week 5
November 2021, Week 4
November 2021, Week 3
November 2021, Week 2
November 2021, Week 1
October 2021, Week 4
October 2021, Week 3
October 2021, Week 2
October 2021, Week 1
September 2021, Week 5
September 2021, Week 4
September 2021, Week 3
September 2021, Week 2
September 2021, Week 1
August 2021, Week 5
August 2021, Week 4
August 2021, Week 3
August 2021, Week 2
August 2021, Week 1
July 2021, Week 5
July 2021, Week 4
July 2021, Week 3
July 2021, Week 2
July 2021, Week 1
June 2021, Week 5
June 2021, Week 4
June 2021, Week 3
June 2021, Week 2
June 2021, Week 1
May 2021, Week 5
May 2021, Week 4
May 2021, Week 3
May 2021, Week 2
May 2021, Week 1
April 2021, Week 5
April 2021, Week 4
April 2021, Week 3
April 2021, Week 2
April 2021, Week 1
March 2021, Week 5
March 2021, Week 4
March 2021, Week 3
March 2021, Week 2
March 2021, Week 1
February 2021, Week 4
February 2021, Week 3
February 2021, Week 2
February 2021, Week 1
January 2021, Week 5
January 2021, Week 4
January 2021, Week 3
January 2021, Week 2
January 2021, Week 1
December 2020, Week 5
December 2020, Week 4
December 2020, Week 3
December 2020, Week 2
December 2020, Week 1
November 2020, Week 4
November 2020, Week 3
November 2020, Week 2
November 2020, Week 1
October 2020, Week 5
October 2020, Week 4
October 2020, Week 3
October 2020, Week 2
September 2020, Week 5
September 2020, Week 4
September 2020, Week 3
September 2020, Week 2
September 2020, Week 1
August 2020, Week 5
August 2020, Week 4
August 2020, Week 3
August 2020, Week 2
August 2020, Week 1
July 2020, Week 5
July 2020, Week 4
July 2020, Week 3
July 2020, Week 2
July 2020, Week 1
June 2020, Week 5
June 2020, Week 4
June 2020, Week 3
June 2020, Week 2
June 2020, Week 1
May 2020, Week 5
May 2020, Week 4
May 2020, Week 3
May 2020, Week 2
May 2020, Week 1
April 2020, Week 5
April 2020, Week 4
April 2020, Week 3
April 2020, Week 2
April 2020, Week 1
March 2020, Week 5
March 2020, Week 4
March 2020, Week 3
March 2020, Week 2
March 2020, Week 1
February 2020, Week 5
February 2020, Week 4
February 2020, Week 3
February 2020, Week 2
February 2020, Week 1
January 2020, Week 5
January 2020, Week 4
January 2020, Week 3
January 2020, Week 2
January 2020, Week 1
December 2019, Week 5
December 2019, Week 4
December 2019, Week 3
December 2019, Week 2
December 2019, Week 1
November 2019, Week 5
November 2019, Week 4
November 2019, Week 3
November 2019, Week 2
November 2019, Week 1
October 2019, Week 5
October 2019, Week 4
October 2019, Week 3
October 2019, Week 2
October 2019, Week 1
September 2019, Week 4
September 2019, Week 3
September 2019, Week 2
September 2019, Week 1
August 2019, Week 5
August 2019, Week 4
August 2019, Week 3
August 2019, Week 2
August 2019, Week 1
July 2019, Week 5
July 2019, Week 4
July 2019, Week 3
July 2019, Week 2
July 2019, Week 1
June 2019, Week 4
June 2019, Week 3
June 2019, Week 2
June 2019, Week 1
May 2019, Week 5
May 2019, Week 4
May 2019, Week 3
May 2019, Week 2
April 2019, Week 5
April 2019, Week 4
April 2019, Week 3
April 2019, Week 2
March 2019, Week 5
March 2019, Week 4
March 2019, Week 3
March 2019, Week 2
March 2019, Week 1
February 2019, Week 4
February 2019, Week 3
February 2019, Week 2
February 2019, Week 1
January 2019, Week 5
January 2019, Week 4
January 2019, Week 3
January 2019, Week 2
January 2019, Week 1
December 2018, Week 4
December 2018, Week 3
December 2018, Week 1
November 2018, Week 5
November 2018, Week 4
November 2018, Week 3
November 2018, Week 2
November 2018, Week 1
October 2018, Week 5
October 2018, Week 4
October 2018, Week 3
October 2018, Week 1
September 2018, Week 4
September 2018, Week 3
September 2018, Week 2
September 2018, Week 1
August 2018, Week 2
July 2018, Week 5
July 2018, Week 4
July 2018, Week 3
July 2018, Week 2
July 2018, Week 1
June 2018, Week 5
June 2018, Week 4
June 2018, Week 3
June 2018, Week 2
June 2018, Week 1
May 2018, Week 4
May 2018, Week 3
May 2018, Week 2
May 2018, Week 1
April 2018, Week 4
April 2018, Week 3
April 2018, Week 2
April 2018, Week 1
March 2018, Week 5
March 2018, Week 4
March 2018, Week 3
March 2018, Week 2
March 2018, Week 1
February 2018, Week 4
February 2018, Week 3
February 2018, Week 2
February 2018, Week 1
January 2018, Week 5
January 2018, Week 4
January 2018, Week 3
January 2018, Week 2
December 2017, Week 4
December 2017, Week 3
December 2017, Week 2
December 2017, Week 1
November 2017, Week 5
November 2017, Week 4
November 2017, Week 3
November 2017, Week 1
October 2017, Week 5
October 2017, Week 4
October 2017, Week 3
October 2017, Week 2
October 2017, Week 1
September 2017, Week 5
September 2017, Week 4
September 2017, Week 3
September 2017, Week 2
September 2017, Week 1
August 2017, Week 5
August 2017, Week 4
August 2017, Week 3
August 2017, Week 2
August 2017, Week 1
July 2017, Week 2
July 2017, Week 1
June 2017, Week 5
June 2017, Week 4
June 2017, Week 3
June 2017, Week 2
June 2017, Week 1
May 2017, Week 4
May 2017, Week 3
May 2017, Week 2
May 2017, Week 1
April 2017, Week 4
April 2017, Week 3
April 2017, Week 2
April 2017, Week 1
March 2017, Week 5
March 2017, Week 4
March 2017, Week 3
March 2017, Week 2
March 2017, Week 1
February 2017, Week 4
February 2017, Week 3
February 2017, Week 2
February 2017, Week 1
January 2017, Week 5
January 2017, Week 4
January 2017, Week 2
January 2017, Week 1
December 2016, Week 5
December 2016, Week 4
December 2016, Week 3
December 2016, Week 2
December 2016, Week 1
November 2016, Week 5
November 2016, Week 4
November 2016, Week 3
November 2016, Week 2
November 2016, Week 1
October 2016, Week 5
October 2016, Week 3
October 2016, Week 2
October 2016, Week 1
September 2016, Week 4
September 2016, Week 3
September 2016, Week 2
September 2016, Week 1
August 2016, Week 5
August 2016, Week 3
August 2016, Week 2
August 2016, Week 1
July 2016, Week 5
July 2016, Week 4
July 2016, Week 3
July 2016, Week 2
July 2016, Week 1
June 2016, Week 4
June 2016, Week 3
June 2016, Week 2
June 2016, Week 1
May 2016, Week 5
May 2016, Week 4
May 2016, Week 3
May 2016, Week 2
May 2016, Week 1
April 2016, Week 4
April 2016, Week 3
April 2016, Week 2
April 2016, Week 1
March 2016, Week 5
March 2016, Week 4
March 2016, Week 3
March 2016, Week 2
March 2016, Week 1
February 2016, Week 4
February 2016, Week 3
February 2016, Week 2
February 2016, Week 1
January 2016, Week 4
January 2016, Week 3
January 2016, Week 2
January 2016, Week 1
December 2015, Week 4
December 2015, Week 3
December 2015, Week 2
December 2015, Week 1
November 2015, Week 5
November 2015, Week 4
November 2015, Week 3
November 2015, Week 2
November 2015, Week 1
October 2015, Week 5
October 2015, Week 4
October 2015, Week 3
October 2015, Week 2
October 2015, Week 1
September 2015, Week 5
September 2015, Week 4
September 2015, Week 3
September 2015, Week 2
September 2015, Week 1
August 2015, Week 4
August 2015, Week 3
August 2015, Week 2
July 2015, Week 5
July 2015, Week 4
July 2015, Week 3
July 2015, Week 2
June 2015, Week 5
June 2015, Week 4
June 2015, Week 2
June 2015, Week 1
May 2015, Week 5
May 2015, Week 4
May 2015, Week 3
May 2015, Week 2
April 2015, Week 4
April 2015, Week 1
March 2015, Week 4
March 2015, Week 3
March 2015, Week 2
March 2015, Week 1
February 2015, Week 4
February 2015, Week 3
February 2015, Week 2
February 2015, Week 1
January 2015, Week 4
January 2015, Week 3
January 2015, Week 2
January 2015, Week 1
December 2014, Week 5
December 2014, Week 4
December 2014, Week 3
December 2014, Week 2
December 2014, Week 1
November 2014, Week 4
November 2014, Week 3
November 2014, Week 2
November 2014, Week 1
October 2014, Week 5
October 2014, Week 4
October 2014, Week 3
October 2014, Week 2
October 2014, Week 1
September 2014, Week 5
September 2014, Week 4
September 2014, Week 3
September 2014, Week 2
September 2014, Week 1
August 2014, Week 5
August 2014, Week 4
August 2014, Week 3
August 2014, Week 2
July 2014, Week 4
July 2014, Week 3
July 2014, Week 2
July 2014, Week 1
June 2014, Week 5
June 2014, Week 4
June 2014, Week 3
June 2014, Week 2
May 2014, Week 4
May 2014, Week 3
May 2014, Week 2
May 2014, Week 1
April 2014, Week 5
April 2014, Week 4
April 2014, Week 3
April 2014, Week 2
April 2014, Week 1
March 2014, Week 3
March 2014, Week 2
March 2014, Week 1
February 2014, Week 4
February 2014, Week 3
February 2014, Week 2
February 2014, Week 1
January 2014, Week 4
January 2014, Week 3
January 2014, Week 2
January 2014, Week 1
December 2013, Week 3
December 2013, Week 2
December 2013, Week 1
November 2013, Week 3
November 2013, Week 2
November 2013, Week 1
October 2013, Week 5
October 2013, Week 4
October 2013, Week 3
September 2013, Week 5
September 2013, Week 4
September 2013, Week 3
September 2013, Week 2
September 2013, Week 1
August 2013, Week 4
August 2013, Week 3
August 2013, Week 2
August 2013, Week 1
July 2013, Week 4
July 2013, Week 2
July 2013, Week 1
June 2013, Week 4
June 2013, Week 3
June 2013, Week 2
May 2013, Week 3
May 2013, Week 2
April 2013, Week 4
April 2013, Week 3
April 2013, Week 2
April 2013, Week 1
March 2013, Week 4
March 2013, Week 3
March 2013, Week 2
March 2013, Week 1
February 2013, Week 4
February 2013, Week 3
February 2013, Week 2
February 2013, Week 1
January 2013, Week 5
January 2013, Week 4
January 2013, Week 3
January 2013, Week 2
January 2013, Week 1
December 2012, Week 4
December 2012, Week 3
December 2012, Week 2
December 2012, Week 1
November 2012, Week 3
November 2012, Week 2
November 2012, Week 1
October 2012, Week 4
October 2012, Week 3
October 2012, Week 2
October 2012, Week 1
September 2012, Week 5
September 2012, Week 4
September 2012, Week 3
September 2012, Week 2
September 2012, Week 1
August 2012, Week 4
August 2012, Week 2
July 2012, Week 3
July 2012, Week 2
July 2012, Week 1
June 2012, Week 4
June 2012, Week 3
June 2012, Week 2
May 2012, Week 4
May 2012, Week 3
May 2012, Week 2
May 2012, Week 1
April 2012, Week 4
April 2012, Week 3
April 2012, Week 2
April 2012, Week 1
March 2012, Week 5
March 2012, Week 4
March 2012, Week 3
March 2012, Week 2
March 2012, Week 1
February 2012, Week 4
February 2012, Week 3
February 2012, Week 2
February 2012, Week 1
January 2012, Week 5
January 2012, Week 4
January 2012, Week 1
December 2011, Week 3
December 2011, Week 2
November 2011, Week 4
November 2011, Week 3
November 2011, Week 2
November 2011, Week 1
October 2011, Week 5
October 2011, Week 3
October 2011, Week 2
October 2011, Week 1
September 2011, Week 5
September 2011, Week 4
September 2011, Week 3
September 2011, Week 2
September 2011, Week 1
August 2011, Week 5
August 2011, Week 4
August 2011, Week 3
August 2011, Week 2
August 2011, Week 1
July 2011, Week 5
July 2011, Week 4
July 2011, Week 3
July 2011, Week 2
July 2011, Week 1
June 2011, Week 5
June 2011, Week 4
June 2011, Week 3
June 2011, Week 1
May 2011, Week 5
May 2011, Week 4
May 2011, Week 3
May 2011, Week 2
May 2011, Week 1
April 2011, Week 4
April 2011, Week 3
April 2011, Week 1
March 2011, Week 5
March 2011, Week 2
March 2011, Week 1
February 2011, Week 4
February 2011, Week 3
February 2011, Week 2
February 2011, Week 1
January 2011, Week 4
January 2011, Week 3
January 2011, Week 2
December 2010, Week 4
December 2010, Week 3
December 2010, Week 2
December 2010, Week 1
November 2010, Week 5
November 2010, Week 4
November 2010, Week 3
November 2010, Week 2
November 2010, Week 1
October 2010, Week 4
October 2010, Week 3
October 2010, Week 2
October 2010, Week 1
September 2010, Week 5
September 2010, Week 4
September 2010, Week 3
September 2010, Week 2
August 2010, Week 5
August 2010, Week 4
August 2010, Week 3
August 2010, Week 2
August 2010, Week 1
July 2010, Week 5
July 2010, Week 3
June 2010, Week 5
June 2010, Week 4
May 2010, Week 4
May 2010, Week 1
April 2010, Week 4
April 2010, Week 3
April 2010, Week 1
March 2010, Week 3
March 2010, Week 2
March 2010, Week 1
February 2010, Week 4
February 2010, Week 2
February 2010, Week 1
January 2010, Week 4
January 2010, Week 3
January 2010, Week 2
January 2010, Week 1
December 2009, Week 3
December 2009, Week 2
December 2009, Week 1
November 2009, Week 5
November 2009, Week 4
November 2009, Week 3
November 2009, Week 2
November 2009, Week 1
October 2009, Week 3
September 2009, Week 3
September 2009, Week 1
July 2009, Week 4
July 2009, Week 2
July 2009, Week 1
June 2009, Week 5
June 2009, Week 3
May 2009, Week 4
May 2009, Week 3
May 2009, Week 1
April 2009, Week 5
April 2009, Week 2
April 2009, Week 1
March 2009, Week 5
March 2009, Week 4
March 2009, Week 2
March 2009, Week 1
February 2009, Week 3
February 2009, Week 2
February 2009, Week 1
December 2008, Week 3
November 2008, Week 4
November 2008, Week 3
November 2008, Week 2
November 2008, Week 1
October 2008, Week 5
October 2008, Week 4
October 2008, Week 3
October 2008, Week 1
September 2008, Week 4
September 2008, Week 2
August 2008, Week 4
August 2008, Week 3
August 2008, Week 2
August 2008, Week 1
July 2008, Week 5
July 2008, Week 3
July 2008, Week 2
July 2008, Week 1
June 2008, Week 3
June 2008, Week 2
June 2008, Week 1
May 2008, Week 5
May 2008, Week 4
May 2008, Week 3
May 2008, Week 2
April 2008, Week 4
March 2008, Week 3
March 2008, Week 2
March 2008, Week 1
February 2008, Week 3
February 2008, Week 2
February 2008, Week 1
January 2008, Week 5
January 2008, Week 4
January 2008, Week 3
January 2008, Week 2
December 2007, Week 4
December 2007, Week 1
November 2007, Week 5
November 2007, Week 4
November 2007, Week 3
November 2007, Week 2
October 2007, Week 5
October 2007, Week 4
October 2007, Week 3
October 2007, Week 1
September 2007, Week 4
September 2007, Week 2
September 2007, Week 1
August 2007, Week 4
August 2007, Week 3
August 2007, Week 2
July 2007, Week 3
July 2007, Week 1
May 2007, Week 3
May 2007, Week 1
April 2007, Week 1
March 2007, Week 4
March 2007, Week 3
March 2007, Week 2
February 2007, Week 4
February 2007, Week 3
February 2007, Week 1
December 2006, Week 4
December 2006, Week 3
December 2006, Week 1
November 2006, Week 3
November 2006, Week 2
November 2006, Week 1
October 2006, Week 5
October 2006, Week 4
October 2006, Week 3
October 2006, Week 2
September 2006, Week 4
September 2006, Week 2
September 2006, Week 1
August 2006, Week 3
August 2006, Week 2
August 2006, Week 1
July 2006, Week 4
July 2006, Week 3
July 2006, Week 2
July 2006, Week 1
June 2006, Week 5
June 2006, Week 4
June 2006, Week 3
May 2006, Week 5
May 2006, Week 3
May 2006, Week 2
April 2006, Week 3
March 2006, Week 3
March 2006, Week 2
January 2006, Week 2
December 2005, Week 1
November 2005, Week 3
October 2005, Week 5
October 2005, Week 4
October 2005, Week 3
August 2005, Week 2
February 2005, Week 1
January 2005, Week 2
November 2004, Week 4
November 2004, Week 3
October 2004, Week 4
August 2004, Week 3

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.UNL.EDU

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager